Choď na obsah Choď na menu
 


ZDRUŽENIE RODIČOV

-------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 14. 11. 2017 bol na plenárnom zasadnutí ZR pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi schválený pre šk. rok 2017/2018 príspevok do fondu ZR vo výške 14 / žiak4 / každý ďalší súrodenec navštevujúci ZUŠ.

Príspevok je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi v hotovosti.

Ďakujeme.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Aj Vaše 2% z daní

môžu pomôcť vychovávať a vzdelávať umením a tak robiť život našich detí krajším a plnohodnotnejším.

Ďakujeme!

-------------------------------------------------------------------------------------

► tlačivo s údajmi ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi (občianske združenie)

- tlačivo je k dispozícií i u triednych učiteľov žiakov

-------------------------------------------------------------------------------------

 

► viac info a potrebné tlačivá (www.rozhodni.sk)

 

Obchodné meno: Združenie rodičov pri Základnej umeleckej škole L. Stančeka v Prievidzi

Sídlo: Rastislavova 13, 971 01 Prievidza

Právna forma: občianske združenie    

IČO: 36 117 439

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kontakt na ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi: zrls@zuslstanceka.sk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vážení rodičia,

prosíme o pripomienkovanie Návrhu stanov ZR pri ZUŠ L. Stančeka 

v Prievidzi. Po zapracovaní Vašich pripomienok sa budú schvaľovať

na septembrovom plenárnom zasadnutí.

O termíne zasadnutia budete včas upovedomení.

Pripomienky prosíme zasielať na mailovú adresu: zrls@zuslstanceka.sk.

Za Vašu spoluprácu vopred ďakujeme.

Výbor ZR

► Návrh stanov ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dňa 22. 3. 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnila voľba  4 štyroch zástupcov do Rady školy za rodičov .

Podľa výsledkov volieb boli za členov zástupcov rodičov do Rady školy zvolení: 

  1.       Branislav  Daubner                                14 hlasov   

  2.       JUDr. Pavel Zajac                                   14 hlasov

  3.       Stanislav Granec                                    13 hlasov

  4.       Ing. Monika Budd                                    11 hlasov

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VÝBOR ZDRUŽENIA RODIČOV

 

1. Branislav Daubner                       predseda

2. Ing. Martina Drexlerová               hospodár

3. Mgr. Andrea Plšeková                 člen    -  revízna komisia

4.Ing. Martin Meliško                       člen    -  revízna komisia

5. Eva  Matiašková                          člen    -  revízna komisia

6. Andrea Tvrdá                              člen     

7. Ing. Monika Budd                        člen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Správa o hospodárení finančných prostriedkov ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi za šk. rok 2012/2013

  Správa o hospodárení finančných prostriedkov ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi za šk. rok 2013/2014

  Správa o hospodárení finančných prostriedkov ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi za šk. rok 2014/2015

  Správa o hospodárení finančných prostriedkov ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi za šk. rok 2015/2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Návrh rozpočtu ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi na šk. rok 2013/2014

  Návrh rozpočtu ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi na šk. rok 2014/2015

  Návrh rozpočtu ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi na šk. rok 2015/2016

  Návrh rozpočtu ZR pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi na šk. rok 2016/2017

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------