Choď na obsah Choď na menu
 


Napísali o nás...

31. 5. 2018

Koncertná sezóna v ZUŠ Ladislava Stančeka vrcholí

S blížiacim sa záverom školského roka sa napĺňajú  celoročné aktivity  Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi (ZUŠ LS),  ktorej zriaďovateľom je mesto. Absolventské a záverečné ročníkové koncerty, výstavy  a predstavenia mladých talentovaných hudobníkov, tanečníkov, výtvarníkov  i divadelníkov  si už našli svoju stálu klientelu a robia radosť všetkým účastníkom – tým na pódiách i pozorným divákom, medzi ktorými dominujú najmä rodičia, starí rodičia, či kamaráti.

Akýmsi „vrcholom“ medzi koncertnými podujatiami bol určite  III. absolventský koncert v pondelok 28. mája 2018.  Jeho protagonistami boli totiž úspešní absolventi hudobného odboru,   ktorých sprevádzali rôzne nástrojové zoskupenia nevynímajúc  školský orchester.  Klaviristky Andrea Richtárechová, Emília Bártová, či Paula Hilkovičová ničím nezaostávali za výborným gitaristom Oliverom Hrdým, či Katarínou Šimkovičovou, ktorú poznáme aj ako výbornú organistku, hoci na tomto koncerte sa  predstavila s hrou na altovej zobcovej flaute. Svojimi výkonmi zaujali divákov aj speváčka Žaneta Bukovinská, xylofonista Adam Kršiak,  pozaunista  David Richard Budd, či huslistka Veronika Fuljerová.

Pestrá paleta autorov a štýlov zaujala vďaka presvedčivej interpretácii všetkých divákov, ktorí napokon odmenili  účinkujúcich, vrátane komorných zoskupení a orchestra vedeného Ing. Jánom Glosom, dlhotrvajúcim potleskom. Dobrý pocit z koncertu museli mať aj samotní pedagógovia, ktorí svojich žiakov viedli počas štúdia a vychovali z nich zdatných interpretov.

Ku kvalite koncertu v neposlednom rade napomohla aj výrazne zlepšená akustika koncertnej sály ZUŠ LS, ktorú sa podarilo konečne po rokoch dosiahnuť vďaka  správnym rozhodnutiam vedenia školy a financiám mesta.

Verme, že väčšina z tohtoročných absolventov zostane hudbe natrvalo verná a časom sa aj oni zaradia medzi slovenských profesionálnych hudobných umelcov.

 Podobnú, aj keď komornejšiu atmosféru, mal aj chrámový gitarový koncert v stredu 30.mája. Ten  pripravili   učitelia hudobného odboru – gitarového oddelenia – so svojimi žiakmi od tých najmenších, až po tých, ktorých venčia vavríny z mnohých súťaží.

Slávnostnosť koncertu v tomto prípade podčiarkla aj akustika a priestor nádhernej barokovej národnej kultúrnej pamiatky – Kostola   Najsvätejšej Trojice a nanebovzatia Panny Márie, ktorý patrí medzi najkrajšie barokové stavby v strednej Európe (Piaristický kostol).

I v tomto prípade sa ukázala správna cesta vedenia ZUŠ LS. Stále sa rozširujúca škála rôznych komorných zoskupení, ktoré umožňujú mladým muzikantom vyskúšať si súborovú hru, vytvára výborné príležitosti na zdokonaľovanie sa v hre na nástroji a možnosti širšieho uplatnenia.

Úplne  malí, mladí i starší gitaristi ukončili chrámový koncert práve uvedením spoločnej skladby prostredníctvom gitarového súboru.

A tí, ktorí  si dokážu nájsť čas na kultúru v podaní žiakov ZUŠ LS, by mali využiť ešte do konca školského roka  aj ďalšie príležitosti. Veď ďalší organový koncert sa bude konať v Piaristickom kostole  6. júna, milovníci jazzu a popu si prídu na svoje 7. júna v koncertnej sále ZUŠ LS a určite zaujímavá bude aj absolventská výstava výtvarného odboru, ktorá bude sprístupnená 8. júna vo vestibule školy.

Hudobné zoskupenia školy ( školský orchester, DSZ Liberi cantantes, súbor bicích nástrojov i Dámska vokálna skupina Musicanostra ) čaká v júni zahraničný zájazd, ktorý im pomohlo z rozpočtu vyfinancovať mesto Prievidza.

No ani počas prázdnin nezostanú všetci žiaci ZUŠ LS bez muzicírovania. Veľkou udalosťou pre malých i starších členov SUBINY – súboru bicích nástrojov, bude určite účasť na tohtoročnom najväčšom hudobnom festivale POHODA v Trenčíne začiatkom júla t.r. Držme im palce !

                                                                                                                                                         

Helena Dadíková

predsedníčka komisie školstva a kultúry, poslankyňa mestského zastupiteľstva