Choď na obsah Choď na menu
 


UMELECKÁ RADA

Mgr. art. Zuzana Haragová - predsedníčka UR, dirigentka DSZ Liberi cantantes     

Mgr. art. Anton Bakyta, riaditeľ školy, vedúci prípr. dychového orchestra

Eva Matiašková, zást. riaditeľa školy

Mgr. Peter Gonda DiS. art, predseda PK sláčikového oddelenie HO, zást. riad.

Róbert Berky DiS. art., predseda PK dychového oddelenie HO

Mgr. Oleg Cipov, predseda PK výtvarného odboru

Rudolf Cipov, predseda PK gitarového oddelenia HO

Vladimír Darmovzal, DiS. art., vedúci orchestra ľudových nástrojov

Ing. Ján Glos, dirigent školského orchestra

Boris Korec, vedúci  súboru  populárnej hudby

Mgr. Peter Krško, predseda PK oddelenia bicích nástrojov HO, vedúci súboru bicích   nástrojov Subina

Mgr. Nina Melišková, predseda PK hudobnej náuky HO

Viera Pozsonyiová DiS. art. , predseda PK klavírneho oddelenia HO

Mgr. Helena Ševčíková, predseda PK speváckeho oddelenia HO

Dárius Štrba, tanečný odbor

PaedDr.  Jozef Varga, predseda PK akordeónového a keyboardového  oddelenia HO

Jakub Vida, DiS. art., vedúci gitarového súboru