Choď na obsah Choď na menu
 


STANČEKOVA PRIEVIDZA


Súťažná prehliadka má charakter jednokolovej súťaže, ktorá je orientovaná pre žiakov ZUŠ.
Cieľom prehliadky je priblížiť vokálnu tvorbu prievidzského hudobnéhoskladateľa prof. Ladislava Stančeka ( 7. 2. 1898 – 15. 4. 1979 ), slovenských skladateľov ako aj   významné tvorivé osobnosti európskeho a svetového významu.

Poslaním prehliadky je ďalej podnecovať odborný a umelecký rast  interpretačných kvalít vokálneho prejavu a  konfrontovať výsledky jednotlivých pedagogických osobností.

Vekové kategórie:    

A  kategória:   7 -  9 rokov :      2 piesne, z toho 1 ľudová

B  kategória:  10 - 12 rokov :    2 piesne, z toho 1 ľudová

C  kategória: 13 - 16 rokov :    2 piesne, z toho 1 od L. Stančeka

D kategória:  17-  25 rokov :    2 skladby, z toho 1 od L. Stančeka

 

Súťažné výkony hodnotí 3 členná odborná porota, ktorej členmi sú pedagógovia ZUŠ a konzervatórií. V tomto ročníku bude  pracovať 1 odborná porota.

V každej kategórii sa udeľuje bronzové, strieborné a zlaté pásmo (v zlatom pásme prvé tri miesta). Porota má právo niektorú z cien neudeliť.

Ak v minulom ročníku obsadil súťažiaci 1. miesto, v tomto ročníku sa musí prihlásiť o kategóriu vyššie.

Porota má právo niektorú z cien neudeliť.  

Notový materiál s piesňami Ladislava  Stančeka zašleme na požiadanie. Spev zpamäti je podmienkou, poradie piesní si určí súťažiaci. Korepetítora si zabezpečí vysielajúca škola.

 

 

 

spl.jpg

 

 

 

Rubriky

Príspevky

19. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ Stančekova Prievidza 2016

16. 1. 2016

 

18. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ Stančekova Prievidza 2015

12. 1. 2015

 

17. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ Stančekova Prievidza 2014

17. 1. 2014