Choď na obsah Choď na menu
 


STANČEKOVA PRIEVIDZA


Súťažná prehliadka má charakter jednokolovej súťaže, ktorá je orientovaná pre žiakov ZUŠ.
Cieľom prehliadky je priblížiť vokálnu tvorbu prievidzského hudobnéhoskladateľa prof. Ladislava Stančeka ( 7. 2. 1898 – 15. 4. 1979 ), slovenských skladateľov ako aj   významné tvorivé osobnosti európskeho a svetového významu.

Poslaním prehliadky je ďalej podnecovať odborný a umelecký rast  interpretačných kvalít vokálneho prejavu a  konfrontovať výsledky jednotlivých pedagogických osobností.

Vekové kategórie:    

A  kategória:   7 -  9 rokov :      2 piesne, z toho 1 ľudová

B  kategória:  10 - 12 rokov :    2 piesne, z toho 1 ľudová

C  kategória: 13 - 16 rokov :    2 piesne, z toho 1 od L. Stančeka

D kategória:  17-  25 rokov :    2 skladby, z toho 1 od L. Stančeka

 

Súťažné výkony hodnotí 3 členná odborná porota, ktorej členmi sú pedagógovia ZUŠ a konzervatórií. V tomto ročníku bude  pracovať 1 odborná porota.

V každej kategórii sa udeľuje bronzové, strieborné a zlaté pásmo (v zlatom pásme prvé tri miesta). Porota má právo niektorú z cien neudeliť.

Ak v minulom ročníku obsadil súťažiaci 1. miesto, v tomto ročníku sa musí prihlásiť o kategóriu vyššie.

Porota má právo niektorú z cien neudeliť.  

 Spev zpamäti je podmienkou, poradie piesní si určí súťažiaci. Korepetítora si zabezpečí vysielajúca škola.

 

► Notový materiál s piesňami Ladislava Stančeka na stiahnutie tu

 

 

 

spl.jpg

 

 

 

Príspevky

Ladislav Stanček - piesne

10. 2. 2017

 

20. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ Stančekova Prievidza 2017 - AKTUÁLNY ROČNÍK

24. 1. 2017

 

19. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ Stančekova Prievidza 2016

16. 1. 2016

 

18. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ Stančekova Prievidza 2015

12. 1. 2015

 

17. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ Stančekova Prievidza 2014

17. 1. 2014

 

16. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ STANČEKOVA PRIEVIDZA 2013

10. 2. 2017