Choď na obsah Choď na menu
 


HUDOBNÝ ODBOR

SÚBORY ŠKOLY

Základy vyučovania hudby a spevu v meste Prievidza boli pravdepodobne položené v prvej prievidzskej škole (nachádzala sa v priestoroch dnešného Mariánskeho kostola). O rozvoj sa zaslúžila i farská škola, mestská evanjelická škola a najmä rehoľa Piaristov. Aktívnymi šíriteľmi svetskej hudby a spevu boli aj prievidzskí remeselníci, od konca 19. storočia hasičská hudba a hudobníci a hudobní skladatelia tu žijúci. Prvá Československá republika umožnila rozkvet súkromného vyučovania. Toto všetko bolo veľmi dobrým základom pre vznik hudobného školstva v našom meste.

Vznik súkromnej hudobnej školy sa spája s rokom 1939, v roku 1943 dochádza na základe rozhodnutia vládneho komisára mesta k zriadeniu Mestskej hudobnej školy. Roku 1948 sa škola premenúva na Mestský hudobný ústav, aby sa roku 1960 stala z nej Základná hudobná škola.

Súčasťou hudobného života školy je existencia viacerých hudobných a speváckych telies – Školský orchester, Súbor klávesových nástrojov, Gitarový súbor, Súbor bicích nástrojov (SUBINA), Súbor populárnej hudby, Súbor zobcových fláut, Prípravný sláčikový orchester, Prípravný dychový súbor, Detský spevácky zbor Liberi Cantantes, Prípravný detský spevácky zbor . Okrem možnosti muzicírovať vrámci kolektívu, si žiaci rozvíjajú svoje schopnosti na individuálnom vyučovaní.

Škola ponúka možnosti hudobného vzdelávania a bohatý výber nástrojov: klavír, keyboard, organ, akordeón, gitara (klasická, elektrická), husle, viola, violončelo, cimbal, spev (klasický, muzikálový i populárny), dychové nástroje – flauta (zobcová i priečna), klarinet, saxofón, tuba, pozauna i ostatné plechové dychové nástroje (podľa možností a záujmu žiakov), bicie nástroje. Práve individuálne vyučovanie je základom pre získanie zručností a návykov, ktoré žiak uplatní v spoločnom muzicírovaní vrámci existujúcich orchestrov, súborov, či zborov. Súčasťou komplexného hudobného vzdelávania je i hudobná náuka, na ktorej sa žiaci zoznamujú nielen s hudobnou teóriou, ale i s hudobnými formami, dejinami hudby i s náukou o hudobných nástrojoch, spoločne spievajú, rozvíjajú rytmické cítenie i intonačné schopnosti.

Naši sólisti sa môžu pochváliť množstvom celoslovenských i medzinárodných úspechov, účinkovali v Slovenskej televízií, mali česť účinkovať so Slovenskou filharmóniou v rámci Koncertov pre nadané deti.

Škola každoročne organizuje celoslovenskú súťažnú vokálnu prehliadku žiakov ZUŠ Stančekova Prievidza, každý druhý rok víta účastníkov nesúťažnej prehliadky speváckych zborov s medzinárodnou účasťou Prievidza spieva (v r. 2010 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník).

 

VIAC FOTO HUDOBNÉHO ODBORU