Choď na obsah Choď na menu
 


ŠKOLSKÁ KLAVÍRNA SÚŤAŽ

Podmienky súťaže

súťaž je určená pre žiakov ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza

- súťaže sa môžu zúčastniť  klaviristi, ktorí naštudujú súťažný program

hra spamäti je podmienkou v sólovej hre na klavíri

v štvorručnej hre nie je podmienkou hra spamäti

vyžaduje sa dodržanie stanoveného časového limitu

Hodnotenie

             -  výkony súťažiacich posúdi odborná porota

- výkony budú porotou vyhodnotené v pásmach: zlaté, strieborné, bronzové

- porota môže určiť laureáta súťaže, kategórie a má právo udeliť zvláštne ocenenie

-  rozhodnutie poroty je konečné

 

Kategórie a požiadavky

1.       ročník:  2 skladby rôzneho charakteru, do 3 minút

2.       ročník:  2 skladby rôzneho charakteru, do 3 minút

3.       ročník:  1 skladba povinná z obdobia klasicizmu

                             1 skladba ľubovoľná, do 3 minút

4.       ročník:  1 skladba z 20.-21. Storočia

                             1 skladba ľubovoľná, do 4 minút

5.       ročník: 1 skladba z baroka

                            1 skladba ľubovoľná, do 4 minút

6.       ročník: 1 skladba z romantizmu

                            1 skladba ľubovoľná, do 5 minút

7.       ročník: 1 skladba z romantizmu

                            1 skladba ľubovoľná, do 5 minút

     II. stupeň:       rôzne štýlové obdobie, do 6 minút

4-ručná hra:

I.                      kategória do 11 rokov:        2 skladby rôzneho charakteru do 3 minút

II.                    kategória do 13 rokov:        2 skladby rôzneho charakteru do 4 minút

III.                  kategória do 15 rokov:        2 skladby rôzneho charakteru do 5 minút

IV.                  kategória od 15 rokov:       2 skladby rôzneho charakteru do 7 minút

 

Príspevky

ŠKOLSKÁ KLAVÍRNA SÚŤAŽ 2017

5. 4. 2017

 

ŠKOLSKÁ KLAVÍRNA SÚŤAŽ 2016

17. 3. 2016

 

ŠKOLSKÁ KLAVÍRNA SÚŤAŽ 2015

24. 4. 2015

 

ŠKOLSKÁ KLAVÍRNA SÚŤAŽ 2014

14. 4. 2014

 

ŠKOLSKÁ KLAVÍRNA SÚŤAŽ 2013

19. 2. 2013