Choď na obsah Choď na menu
 


ŠKOLSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ

Podmienky súťaže

·           - súťaž je určená pre žiakov ZUŠ Ladislava Stančeka  Prievidza

·         - súťaže sa môžu zúčastniť všetci gitaristi, ktorí naštudujú súťažný program a spĺňajú vekový limit

·              - hra spamäti nie je podmienkou

·      -  vyžaduje sa dodržanie stanovených časových limitov (uvádzame celkový čas trvania výkonu vrátane prestávok)

·           -  v prípade porušenia týchto podmienok výkon súťažiaceho nebude hodnotený

Hodnotenie

    výkony súťažiacich posudzuje odborná porota

   -   súťažiaci sa umiestňujú v pásmach 

     -  porota určí laureáta súťaže, môže určiť laureáta kategórie a má právo udeliť zvláštne ocenenia

      -  rozhodnutie poroty je konečné

 

Kategórie a požiadavky bližšie uvedené  v propozíciách v každom ročníku súťaže

 

 

 

 

Príspevky

9. ROČNÍK ŠKOLSKEJ GITAROVEJ SÚŤAŽE

14. 3. 2017

 

8. ROČNÍK ŠKOLSKEJ GITAROVEJ SÚŤAŽE

17. 3. 2016

 

7. ROČNÍK ŠKOLSKEJ GITAROVEJ SÚŤAŽE

16. 3. 2015

 

6. ROČNÍK ŠKOLSKEJ GITAROVEJ SÚŤAŽE

17. 1. 2014

 

5. ROČNÍK ŠKOLSKEJ GITAROVEJ SÚŤAŽE

18. 1. 2013