Choď na obsah Choď na menu
 


SÚBOR ZOBCOVÝCH FLÁUT

Zakladateľom a vedúcim súboru je Milan Barta.

Žiaci si v súborovej hre uplatňujú a rozvíjajú vedomosti z individuálneho štúdia, rozvíjajú a upevňujú zmysel pre súhru, presný rytmus, intonačné a harmonické cítenie.

Cieľom vedúceho súboru je vzbudiť záujem žiakov o dychové nástroje a súborovú hru a verejne sa prezentovať na koncertoch a pri iných príležitostiach. 

V repertoári súboru sú 2, 3 i viachlasé skladby z obdobia baroka, klasicizmu až po súčasnosť. 

zloženie súboru: zobcové flauty - sopránové, altové, tenorová

3.jpg

 

VIAC FOTO SÚBORU ZOBCOVÝCH FLÁUT