Choď na obsah Choď na menu
 


PRÍPRAVNÝ DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR

 

Prípravný detský spevácky zbor  LIBERI CANTANTES MINOR navštevujú najmenší hudobne nadaní speváčikovia zo ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza. Do šk. roka 2015/2016 ho viedla Vanda Granecová DiS. art.

Dominantným poslaním prípravného speváckeho zboru vždy bolo a aj v súčasnosti je podchytenie hudobne talentovaných detí predškolského a mladšieho školského veku (5-9 rokov) a  rozvíjanie ich speváckych schopností a hudobného rastu. Zborovým spevom detí sa vzbudzuje radosť zo spoločnej tvorby speváckeho umenia a formuje sa pozitívny vzťah k hudbe i tvorivému muzicírovaniu. Deti spestrujú svoj spev dotváraním sprievodu na jednoduchých inštrumentálnych nástrojoch (Orffov inštrumentár), čím sa rozvíjajú aj ich elementárne rytmické schopnosti a zručnosti.

Súčasťou skladbičiek je i hudobno-pohybový prejav detí. Na spoločných nácvikoch sa striedajú vokálne, inštrumentálne i percepčné činnosti, čím je zabezpečená pestrosť hodín i udržanie neustálej pozornosti  malých spevákov.

Základ repertoáru tvoria riekanky s rytmickým sprievodom, slovenské a české ľudové piesne i piesne slovenských i českých autorov napr. M. Bartošová, J. R. Lenhert, A. Brezovský, E. Hradecký a iní. Súčasťou je i interpretácia slovenských pop piesní - P. Nagy, D. Puškár/S. Granec a pod.

Svojím spevom deti každoročne spestrujú program školských koncertov.

Zbor diriguje: Mgr.art. Zuzana Haragová

Klavírna spolupráca: Bc. Alžbeta Mayerová

 

lcm.jpg

 

 

 

1lc.jpg